Operaties

Indien uw huisdier geopereerd moet worden, dan informeren wij u uiteraard uitgebreid over hoe dit in zijn werk gaat. Op deze pagina vertellen we alvast in vogelvlucht hoe de dag van de operatie er uit ziet.

Op operatiedag wordt uw huisdier rond 8.45 uur bij ons op de praktijk verwacht. Honden en katten dienen dan nuchter te zijn. Bij konijnen en knaagdieren is dit niet nodig. Nuchter betekent dat uw huisdier de avond voor de operatie vanaf 18.00 uur niets meer eet. Water mag (en moet) wel altijd voldoende worden aangeboden.

Na aankomst wordt uw huisdier gewogen en brengen we het naar ons comfortabele dierenverblijf. Het hondenverblijf is voorzien van vloerverwarming en bevindt zich in het achterste rustige gedeelte van de praktijk. Katten verblijven voor en na de operatie in een bench.

De operatie wordt meestal ’s ochtends uitgevoerd. Voor het toedienen van de narcose volgt eerst een klein lichamelijk onderzoek. Uiteraard werken we tijdens de ingreep volgens strikte hygiëneregels. 

Vanaf 13.30 uur kunt u uw huisdier weer ophalen. Dit bespreekt u met een van onze assistentes. Vaak bellen we u om het precieze tijdstip door te geven. Na een complexe of langdurige operatie belt de dierenarts u zo snel mogelijk om verslag te doen van de operatie. Natuurlijk krijgt u van ons ook uitgebreid advies over de verzorging van uw huisdier na de operatie. Alle operatiepatienten krijgen standaard pijnstilling toegediend. 

In veel gevallen vindt na tien dagen een gratis herhalingsconsult plaats, waarbij huidhechtingen worden verwijderd.

Narcose

De meeste operaties vinden onder algehele narcose plaats, maar bij kleinere operaties kan het voldoende zijn uw huisdier een kalmeringsmiddel te geven (sedatie) en vervolgens plaatselijk te verdoven.

Bij algehele narcose wordt uw huisdier in slaap gebracht middels een injectie. Bij dieren ouder dan tien jaar leggen we een infuus aan zodat de narcose optimaal kan worden bewaakt. We kunnen zo direct in het bloedvat (intraveneus) medicijnen toedienen en eventuele verstoring van de vochtbalans herstellen. Honden worden aangesloten op een monitor waarmee de vitale functies worden geregistreerd. Alle teven die worden gesteriliseerd, worden geintubeerd en van extra zuurstof voorzien.

Bij oudere en zwakkere dieren en dieren die een complexe en langdurige ingreep moeten ondergaan maken we gebruik van inhalatieanesthesie. Na het geven van een roesje wordt een slangetje in de luchtpijp aangebracht en de narcose in gasvorm toegediend. 

Zodra de operatie achter de rug is, wordt er zuivere zuurstof toegediend. Hierdoor ontwaakt uw huisdier weer uit de narcose. Uiteraard blijft hij of zij onder toezicht in ons dierenverblijf tot de narcose volledig is uitgewerkt.