Landbouwhuisdieren

Landbouwhuisdieren zijn dieren die ten behoeve van de uitoefening van een landbouwbedrijf worden gehouden voor de productie van bijvoorbeeld melk, vlees, wol of eieren. Voorbeelden van landbouwhuisdieren zijn: varkens, runderen, geiten en schapen.

Als houder van landbouwhuisdieren krijgt u mogelijk te maken met ziektes, aandoeningen en infecties bij uw dieren. Dierenartsenpraktijk Boxmeer besteedt veel aandacht aan het opsporen, bewaken en voorkomen van gezondheidsproblemen bij landbouwhuisdieren. Op deze website vindt u beknopte informatie en advies over preventie en behandeling die voor u als professioneel houder van landbouwhuisdieren van belang is.