Jaarlijkse vaccinatie (cocktail-enting)

Veel ziektes zijn gemakkelijker te voorkomen dan te genezen. Daarom is het aan te raden uw hond(en) te laten vaccineren. Door een vaccin toe te dienen wordt een bescherming opgebouwd, terwijl het dier zelf niet ziek wordt. Uw hond dient in de eerste levensmaanden meerdere keren te worden gevaccineerd om een goede bescherming op te bouwen tegen een aantal ziektes. Daarna volstaat een jaarlijkse hervaccinatie. Dit is een cocktail-enting die tegen meerdere ziektes beschermt. U krijgt hiervoor na inschrijving automatisch ieder jaar een oproep.

Bij de vaccinatie voeren we altijd een korte gezondheidscheck uit bij uw huisdier. Daarnaast beantwoorden wij graag vragen van uw zijde en geven we advies over voeding, ontwormen, ontvlooien en eventuele sterilisatie of castratie.

Bij aanschaf van een nieuwe pup is deze normaalgesproken al één keer gevaccineerd bij de fokker op zes weken leeftijd. De hond is meestal zeven tot acht weken oud als u de nieuwe eigenaar wordt. Er zijn dan vervolgens nog twee vaccinaties nog op ca. negen en ca. twaalf weken om uw hond optimaal te beschermen.

De jaarlijkse cocktail-enting beschermt uw hond tegen onderstaande ziektes:

Parvo

Parvo is een zeer besmettelijke ziekte die bij een jonge hond heftig braken en bloederige diarree veroorzaakt en ook bij oudere honden ernstige ziekteverschijnselen met zich meebrengt. De verspreiding van Parvo vindt plaats via de ontlasting. Doordat deze ziekte het afweersysteem aantast, is een met Parvo besmette hond ook gevoeliger voor andere ziekteverwekkers.

Hondenziekte

Hondenziekte wordt veroorzaakt door het CDV-virus en wordt ook ook wel ziekte van Carré genoemd. Het is een zeer besmettelijke ziekte die wordt verspreid via speeksel, urine en ontlasting. Jonge honden kunnen er aan overlijden. Oudere honden hebben last van hun luchtwegen, met hoesten en neusuitvloeiingen als gevolg. Ook kunnen ze last krijgen van hun zenuwstelsel. Dit kan voor blijvende verlammingen zorgen.

HCC (Besmettelijke Leverziekte)

HCC (Hepatitis Contagiosia Canis) is een besmettelijke leverziekte. Het virus maakt sommige honden licht ziek, maar kan voor andere honden dodelijk zijn. De verspreiding van het virus vindt plaats via alle uitscheidingsproducten, maar voornamelijk via de urine.

Ziekte van Weil

De ziekte van Weil wordt ook wel leptospirose genoemd en wordt veroorzaakt door een bacterie. De grootste kans op besmetting is in het voor- en najaar. Nieren en lever worden bij deze ziekte ernstig aangetast en bij jongere honden kan de ziekte dodelijk zijn. Ook de mens kan met de bacterie worden besmet. De verspreiding vindt plaats via urine van ratten en honden. Water waar urine van ratten in zit - zoals grachtenwater - is de belangrijkste bron van besmetting.

Naast de cocktailenting kunt u uw hond nog laten vaccineren tegen Kennelhoest en Hondsdolheid(Rabiës).