Tekenbestrijding

Teken komen de laatste jaren in steeds grotere getalen voor in Nederland. Ook neemt het percentage teken dat is besmet met ziektes die op de hond kunnen worden overgebracht toe.

Zo is ongeveer 30% van de Nederlandse teken besmet met de ziekte van Lyme, daarnaast komen ziekten als Anaplasmose, Babesiose, Rickettsiose en teekgebonden hersenvliesontsteking (‘Tick Borne Encephalitis’) in toenemende mate voor bij teken in Nederland.

Deze ziekten vormen een gevaar voor zowel dier als mens.

Tijdens het zuigen van bloed kan een teek ziekteverwekkers opnemen en afgeven.

Als de teek zich al heeft vastgebeten moet deze zo snel mogelijk verwijderd worden om de kans op ziekteoverdracht te minimaliseren. Als een teek minder dan 24 uur heeft vastgezeten is de kans op ziekteoverdracht klein. Er zijn echter gevallen bekend waarin ziekten al binnen 18 uur zijn overgebracht op de gastheer van de teek.

De grootste risicoperiode voor teken(beten) is de periode van voorjaar tot en met najaar.

Het is zodoende verstandig om iets te doen aan tekenbestrijding. Meestal is dit goed mogelijk in combinatie met vlooienbestrijding. Er zijn verschillende methoden om uw huisdier op een effectieve manier te beschermen tegen teken (en vlooien). Wij informeren u hierover graag.