Jaarlijkse vaccinatie (cocktail-enting)

Veel ziektes zijn gemakkelijker te voorkomen dan te genezen. Daarom is het aan te raden uw kat(ten) te laten vaccineren. Door een vaccin toe te dienen wordt een bescherming opgebouwd, terwijl het dier zelf niet ziek wordt. Uw kat dient in de eerste levensmaanden twee keer te worden gevaccineerd om een goede bescherming op te bouwen tegen een aantal ziektes. Dit gebeurt op een leeftijd van ca. acht en twaalf weken leeftijd. Daarna volstaat een jaarlijkse hervaccinatie. Dit is een cocktail-enting die tegen meerdere ziektes beschermt. U krijgt hiervoor na inschrijving automatisch ieder jaar een oproep.

Naast de vaccinatie beoordelen we tijdens uw bezoek ook altijd de gezondheid van uw kat. Een gezondheidscheck dus waarbij ondermeer de oren, tanden en het hart van uw huisdier worden nagekeken. Daarnaast beantwoorden we graag vragen van uw zijde, geven we advies over voeding, ontwormen, ontvlooien en eventuele sterilisatie of castratie. Ook bespreken we eventuele gedragsproblemen van uw huisdier.

De jaarlijkse cocktail-enting beschermt uw kat tegen onderstaande ziektes:

Kattenziekte

Dit is een virusziekte die vaak tot sterfte leidt bij katten van alle leeftijden, maar vooral bij kittens. De ziekte gaat veelal gepaard met braken en diarree. Katten met kattenziekte hebben koorts en maken een zieke indruk. Door de verminderde weerstand kunnen andere infecties (bijvoorbeeld aan de luchtwegen) het ziektebeeld verergeren. Verspreiding van de kattenziekte vindt plaats via ontlasting.

Niesziekte

Niesziekte is een virusziekte van de bovenste luchtwegen die door verschillende virussen kan worden veroorzaakt. Afhankelijk van de leeftijd en de weerstand van de dieren kunnen de symptomen variëren van wat niezen, hoesten en waterige neus- en ooguitvloeiing tot ernstig niezen en hoesten, ernstige neus- en ooguitvloeiing, traagheid, koorts, geen eetlust en beschadiging van tong- en wangslijmvliezen.
Niesziekte komt met name voor op plaatsen waar katten intensief met elkaar in contact kunnen komen. De verspreiding van de niesziekte vindt plaats via direct contact en via uitademingslucht.

Voor katten die naar een pension gaan is een aanvullende vaccinaties vereist tegen de Bordetella-bacterie.