Kat ontwormen

Kittens worden in tegenstelling tot pups zonder spoelworminfectie geboren, maar krijgen via de moedermelk wel spoelwormlarven binnen. Daarom adviseren wij om het ontwormen van kittens te beginnen op drie weken leeftijd. Vervolgens dienen ze om de twee weken te worden ontwormd, zolang ze nog moedermelk krijgen. Daarna volstaat maandelijkse ontworming tot een leeftijd van zes maanden en vervolgens structurele ontworming om de drie maanden. Dit is overigens niet alleen in het belang van het dier: ook mensen kunnen worden besmet met een spoelworminfectie.

Er zijn verschillende ontwormingsmiddelen, maar niet alle middelen zijn even effectief. Vraag bij onze praktijk naar het meest geschikte middel voor uw hond.