Vaccinatie konijn

Veel ziektes zijn gemakkelijker te voorkomen dan te genezen. In Nederland komen bij konijnen onder andere twee besmettelijke en bovendien dodelijke virusziekten voor: Myxomatose en het Viraal Haemorrhagisch Syndroom (RHD1). Hier is eind 2015 RHD2 bij gekomen. Daarom is het aan te raden uw konijn(en) te laten vaccineren. Door een vaccin toe te dienen wordt een bescherming opgebouwd, terwijl het dier zelf niet ziek wordt. De vaccinatie tegen Myxomatose, RHD1 & RHD2 geeft 1 jaar bescherming en dient dus ieder jaar te worden herhaald.

Naast de vaccinatie beoordelen we tijdens uw bezoek ook altijd de gezondheid van uw konijn. Een gezondheidscheck dus waarbij ondermeer de oren, tanden en het hart van uw huisdier worden nagekeken. Daarnaast beantwoorden we graag vragen van uw zijde, geven we advies over voeding en eventuele sterilisatie of castratie. Ook bespreken we eventuele gedragsproblemen van uw huisdier.

Vanaf vijf weken leeftijd kunnen konijnen worden gevaccineerd. De meest geschikte tijd om te vaccineren is in het voorjaar, omdat konijnen in het voorjaar en in de zomer het grootste risico lopen geïnfecteerd te worden met Myxomatose.

Hieronder beschrijven we kort de verschijnselen van Myxomatose en RHD/VHS:

Myxomatose

Eén van de meest besmettelijke virale aandoeningen bij konijnen is Myxomatose. Sinds de jaren vijftig is dit een ziekte die zich in sterke mate heeft verspreidt. Myxomatose leidt ieder jaar weer tot aanzienlijke sterfte onder wilde en tamme konijnen. De ziekte wordt veroorzaakt door het myxomatosevirus. De verspreiding van deze ziekte kan op verschillende manieren verlopen. Bij de traditionele Myxomatose is de belangrijkste factor voor verspreiding via de stekende insecten als vlooien, muggen en vliegen. Ook is de besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk. Wanneer een infectie in een groep konijnen is aangeslagen, is het verloop zeer moeilijk te beïnvloeden. Preventieve maatregelen zijn daarom van essentieel belang.

Symptomen

Jonge konijnen zijn gevoeliger dan volwassen dieren. De tijd tussen de besmetting en het zien van de eerste symptomen bedraagt enkele dagen tot een week. In de huid van aangetaste dieren ontwikkelen zich weke bobbels (myxomen). Voorkeursplaatsen voor deze symptomen zijn: rond de ogen, de snuit, de oren en anaalstreek. Na verloop van tijd kleven de oogleden aan elkaar en ontstaat er een vaak pussige oog- en neusvloeiing. Veel konijnen sterven tengevolge van een Myxomatose-infectie.

Preventie

Zorg dat de konijnen niet in aanraking komen met het virus. Dit kan men o.a. bereiken door insecten te weren door middel van fijnmazig gaas, vlooienbestrijding, etc. In de praktijk blijkt dit vaak een onmogelijke opdracht. Vaccinatie is een prima alternatief. De meest geschikte tijd om tegen myxomatose te vaccineren is het voorjaar (april, mei), aangezien het gevaar op besmetting via insecten in de zomer het hoogst is. Het is raadzaam de dieren een herhalingsenting te laten geven in de maand juli of augustus (dit is vooral bij jonge dieren van belang of indien het gevaar op infectie groot is

Vraag ons naar het meest optimale entschema voor uw konijn(en).

Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS/VHD/RHD)

VHS (ook VHD of RHD) is een agressieve dodelijke virusziekte bij konijnen die – nog voor dat er ziekteverschijnselen zijn – binnen enkele uren tot sterfte kan leiden. Ook is het mogelijk dat het konijn last krijgt van koorts, bloederige uitvloeiing uit  uit de neus en benauwdheid en vervolgens na enkele dagen sterft. Het is een ziekte bij konijnen, waartegen u uw konijn kunt laten inenten.

Besmetting vindt plaats via direct of indirect contact met besmette dieren en met besmet voer, zoals vers geplukt groenvoer.

VHS/RHD wordt veroorzaakt door het 'Rabbit Haemorrhagic Disease Virus' (RHDV)

Er zijn twee varianten van het virus/de ziekte. RHD1 komt sinds 1988 in Europa voor. Tot eind 2015 kwam RHD2 in Nederland niet voor, maar heeft sindsdien ook in Nederland gezorgd voor vele konijnen die overleden zijn aan de ziekte, zowel bij wilde konijnen als bij konijnen die als huisdier gehouden worden. Tegen beide types wordt uw konijn beschermd middels een jaarlijkse vaccinatie, welke ook tegen myxomatose bescherming biedt.