Rundvee

Het Rundvee-team van Dierenartsenpraktijk Boxmeer bestaat uit 5 geborgde Rundveedierenartsen. Wij bieden hoogwaardige veterinaire zorg binnen een goede verstandhouding en in samenspraak met onze veehouders. Het uitvoeren van bedrijfsbegeleidingen, waarbij we samen met de veehouders in kaart brengen wat er goed gaat en waar er mogelijkheden tot verbetering zijn, en daarnaast het behandelen van (individueel) hulp behoevende dieren staan hierbij op de voorgrond. 

Voor spoedgevallen zijn wij uiteraard 24/7 bereikbaar. Al onze dierenartsen zijn bevoegd en bekwaam in deze gevallen de nodige hulp te bieden.