Varkens

Dierenartsenpraktijk Boxmeer heeft een team van 3 geborgde Varkensdierenartsen. Samen met de veehouders doen we er alles aan een zo goed mogelijke diergezondheid en dierwelzijn te waarborgen binnen de bedrijven waar wij als dierenartsen als onafhankelijke partner onze diensten verlenen. Zaken die hiertoe in grote mate bijdragen zijn bedrijfsbegeleidingen, voorlichting geven over medicijnen en inzet van medicijnen op een verantwoorde wijze, voeren van een acuraat apotheekbeheer, betrouwbare medicijnleveranties, goede contacten en overleg binnen de sector, begeleiding van slachtlijnonderzoeken en behandelen van zieke dieren. De lijnen tussen veehouder en dierenarts zijn kort en de contacten zijn vertrouwd.